[صفت]

worldwide

/ˈwɜrld.wɑɪd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جهانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهانی
a worldwide success
موفقیتی جهانی
[قید]

worldwide

/ˈwɜrld.wɑɪd/
غیرقابل مقایسه

2 جهانی در سرتاسر جهان

  • 1.An increase in average temperature by only a few degrees could cause environmental problems worldwide.
    1. افزایشی فقط چند درجه‌ای در میانگین دما، می‌تواند موجب مشکلات محیطی در سرتاسر جهان شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان