[صفت]

world-class

/wɜrld-klæs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more world-class] [حالت عالی: most world-class]

1 سطح جهانی

  • 1.A world-class player
    1. بازیکنی در سطح جهانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان