[اسم]

World Series

/ˌwɜːrld ˈsɪriːz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسابقات قهرمانی بیسبال (آمریکا و کانادا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان