[اسم]

World Wide Web

/wɜrld waɪd wɛb/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وب جهان گستر جهان وب، وب

معادل ها در دیکشنری فارسی: شبکه جهانی اینترنت
  • 1.Are you familiar with the World Wide Web?
    1. آیا با وب جهان گستر آشنا هستی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان