[اسم]

World war

/ˌwɜːrld ˈwɔːr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جنگ جهانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنگ جهانی
  • 1.The World Wars have been really bad for humankind.
    1. جنگ های جهانی برای بشر بسیار بد بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان