[اسم]

wrecker

/ɹˈɛkɚ/
قابل شمارش

1 خرابکار ویران‌کننده، تباه‌کننده

2 یدک‌کش ماشین حمل خودروهای تصادفی، کامیون جرثقیل‌دار

مترادف و متضاد tow truck

3 اوراقچی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اوراق‌چی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان