[اسم]

announcement

/əˈnɑʊn.smənt/
قابل شمارش

1 اطلاعیه اعلان

معادل ها در دیکشنری فارسی: اطلاعیه اعلام اعلامیه اعلان
مترادف و متضاد bulletin notification report statement
  • 1.The President made an unexpected announcement this morning.
    1. امروز صبح، رئیس جمهور اطلاعیه‌ای غیر منتظره صادر کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان