[اسم]

central processing unit

/ˌsentrəl ˈprɑːsesɪŋ juːnɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 واحد پردازش مرکزی سی پی یو

مترادف و متضاد CPU
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان