[اسم]

central reservation

/sˈɛntɹəl ɹˌɛzɚvˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نوار میانی دو جاده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان