[قید]

cheaply

/ˈtʃiːpli/
غیرقابل مقایسه

1 ارزان به قیمت ارزان، با هزینه اندک

  • 1.I'm sure I could buy this more cheaply somewhere else.
    1. من مطمئنم می‌توانم این را جای دیگر بسیار ارزان‌تر بخرم.
  • 2.You can live very cheaply in Italy.
    2. شما می‌توانید در ایتالیا با هزینه بسیار اندک زندگی کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان