[اسم]

decimeter

قابل شمارش

1 دسی‌متر (یکا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان