[اسم]

densitometer

/dˌɛnsɪtˈɑːmɪɾɚ/
قابل شمارش

1 غلظت‌سنج چگالی‌سنج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان