[اسم]

denouement

/ˌdeɪnuːˈmɑ̃ː/
قابل شمارش

1 پایان نمایش صحنه آخر، نتیجه

مترادف و متضاد ending finale outcome beginning
  • 1.the film's denouement was exciting.
    1 . صحنه آخر فیلم هیجان انگیز بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان