[اسم]

dissension

/dɪsˈɛnʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اختلاف نفاق، جدایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نفاق معارضه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان