[صفت]

dissenting

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخالف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان