[صفت]

dissimilar

/dɪˈsɪmɪlər/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dissimilar] [حالت عالی: most dissimilar]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متفاوت نامشابه، ناهمسان

معادل ها در دیکشنری فارسی: متمایز متفاوت
formal
  • 1.The two languages are completely dissimilar from each other.
    1. این دو زبان کاملاً با هم متفاوت هستند.
  • 2.These wines are not dissimilar.
    2. این شراب‌ها متفاوت نیستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان