[اسم]

dissimilarity

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اختلاف مغایرت، تفاوت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختلاف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان