[اسم]

distortion

/dɪˈstɔrʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحریف تغییر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اِعوِجاج تحریف
  • 1.sound distortion
    1. تغییر صدا
  • 2.The distortion of the facts
    2. تحریف حقایق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان