[صفت]

distinguishing

قابل مقایسه

1 متمایز ویژه، خاص

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان