[صفت]

distorted

/dɪˈstɔrtəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more distorted] [حالت عالی: most distorted]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحریف‌شده درهم‌ریخته، معوج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان