[اسم]

dredger

/ˈdredʒər/
قابل شمارش

1 ماشین یا قایق لایروبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان