[اسم]

dregs

/dreɡz/
قابل شمارش

1 پس‌مانده بقایا، تفاله، دُرد

  • 1.coffee dregs
    1 . تفاله قهوه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان