[اسم]

drink-driving

/ˌdrɪŋk ˈdraɪvɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 رانندگی در مستی مست‌رانی، رانندگی در حالت مستی

مترادف و متضاد drunk driving drunken driving
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان