[اسم]

drinker

قابل شمارش

1 مشروب‌خور عرق‌خور

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشروبخور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان