[اسم]

Eurostar

/jˈʊɹɹoʊstˌɑːɹ/
غیرقابل شمارش

1 یورواستار (سیستم قطار تندرو در اروپا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان