[اسم]

Eva

/ˈiːvə/
غیرقابل شمارش

1 اوا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان