[اسم]

evacuation

/ɪˌvækjuˈeɪʃn/
قابل شمارش

1 تخلیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخلیه
  • 1.the evacuation of cities during war
    1. تخلیه شهرها هنگام جنگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان