[اسم]

evader

/ɪˈveɪdər/
قابل شمارش

1 (آدم) طفره رو

  • 1.he is the only evader in our family.
    1. او تنها (آدم) طفره روی خانواده ماست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان