[اسم]

evacuee

/ɪˌvækjuˈiː/
قابل شمارش

1 جنگ‌زده پناهنده جنگی

  • 1.During 1942 evacuee families started to arrive in the town.
    1. در سال 1942 خانواده‌های جنگ‌زده شروع به آمدن به شهر کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان