[اسم]

euthanasia

/ˌjuθəˈneɪʒə/
غیرقابل شمارش

1 کشتن دلسوزانه

مترادف و متضاد mercy killing
  • 1.Is euthanasia ever morally justifiable?
    1. آیا کشتن دلسوزانه از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان