[اسم]

eurozone

/jˈʊɹɹoʊzˌoʊn/
غیرقابل شمارش

1 منطقه یورو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان