[صفت]

even-handed

قابل مقایسه

1 منصفانه عادلانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان