[صفت]

even-tempered

/ˌiːvn ˈtempərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more even-tempered] [حالت عالی: most even-tempered]

1 متین آرام

  • 1.She is the most even-tempered person I've known.
    1 . او متین‌ترین آدمی است که تا به حال دیده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان