[قید]

fewer

/ˈfjuər/
غیرقابل مقایسه

1 کمتر

  • 1. Fewer women wear hats these days.
    1 . امروزه زنان کمتری کلاه (به سر) می گذارند [می پوشند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان