[اسم]

fierce wind

/fɪrs wɪnd/
قابل شمارش

1 باد شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان