[اسم]

forger

/ˈfɔːrdʒər/
قابل شمارش

1 جعل‌کننده جاعل

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاعل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان