[اسم]

freshman

/ˈfreʃmən/
قابل شمارش
[جمع: freshmen]

1 دانشجوی سال اولی

  • 1.college freshmen
    1. دانشجویان سال اول دانشکده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان