[اسم]

freshness

/fɹˈɛʃnəs/
قابل شمارش

1 تازگی طراوت، خنکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تازگی طراوت آب و رنگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان