[اسم]

Freud

/frɔɪd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیگموند فروید [پدر علم روانکاوی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان