[اسم]

friar

/ˈfraɪər/
قابل شمارش

1 برادر روحانی طلبه دینی صدقه‌گیر کاتولیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان