[اسم]

Frida

/fɹˈiːdə/
غیرقابل شمارش

1 فریدا کالو [نقاش مکزیکی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان