[صفت]

fried

/frɑɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fried] [حالت عالی: most fried]

1 سرخ‌شده سرخ‌کرده، سوخاری

  • 1. a fried chicken
    1 . مرغ سرخ‌شده
  • 2. fried potatoes
    2 . سیب‌زمینی سرخ‌شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان