[اسم]

Friday

/ˈfrɑɪdeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جمعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدینه جمعه
 • 1.I love Fridays because I leave work early.
  1. من عاشق جمعه‌ها هستم، چون زودتر از سرکار (به خانه) می‌روم.
on Friday
روز جمعه
 • Do you want to go to the theater on Friday?
  می‌خواهی روز جمعه به تئاتر برویم؟
last/next Friday
جمعه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Friday?
  1. آیا جمعه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Friday.
  2. او جمعه گذشته کارش را شروع کرد.
Friday morning/afternoon/night
جمعه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Friday
Friday روز پنجم هفته انگلیسی و معادل جمعه فارسی است، البته Friday در تقویم میلادی روز تعطیل نیست. واژه Friday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان