[اسم]

Freudism

/fɹˈɔɪdɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 فرویدیسم (روان‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرویدیسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان