[فعل]

to glitter

/ˈglɪtər/
فعل ناگذر
[گذشته: glittered] [گذشته: glittered] [گذشته کامل: glittered]

1 برق زدن

  • 1.The broken glass glittered in the sun.
    1. آن شیشه شکسته در [نور] آفتاب برق می‌زد.
[اسم]

glitter

/ˈglɪtər/
غیرقابل شمارش

2 درخشندگی تلالو، زرق و برق

معادل ها در دیکشنری فارسی: برق تلالو زرق و برق
the glitter of jewels
درخشندگی [زرق و برق] جواهرات

3 اکلیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکلیل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان