[اسم]

the gloaming

/ɡlˈoʊmɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (هوای) گرگ و میش

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرگ و میش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان