[صفت]

glitzy

قابل مقایسه

1 پرجلوه پر زرق و برق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان