[صفت]

global

/ˈɡloʊbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more global] [حالت عالی: most global]

1 جهانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهانی
مترادف و متضاد international universal worldwide local national
  • 1.global issues
    1. مسائل جهانی
  • 2.the company’s domestic and global markets
    2. بازارهای داخلی و جهانی شرکت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان