[صفت]

graceless

/ˈɡreɪsləs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more graceless] [حالت عالی: most graceless]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بی‌ملاحظه بی‌نزاکت

a graceless, angry young man
یک مرد عصبانی بی‌نزاکت

2 زشت بی‌قواره، بدشکل

the graceless architecture of the 1960s
معماری بدشکل دهه 60 میلادی

3 ناموزون بدون مهارت، دست‌وپاچلفتی

  • 1.She swam with a graceless stroke.
    1. او با حرکات بدون مهارت شنا کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان