[اسم]

hound dog

/ˈhaʊnd dɔːɡ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سگ تازی

  • 1.hound dogs are used in hunting.
    1. سگ های تازی در شکار استفاده می شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان